Çelik ve betonarme olan proje Tataristan'dadır. Kullanım amacı Enerji Santrali - Endüstriyel Binalar - Üretim Platformları olan Kastamonu Entegre A.Ş.'nin tasarlanan kısımları aşağıdaki gibidir:

Combustion chamber 59 Ton
Mixing chamber 30 Ton
Cyclones (8li) 145 Ton
Expansion tank taşıyıcı 4 Ton
Flue gas cleaning system 10 Ton
Fuel bin ve kaplama binası 97 Ton
Main ID fan taşıyıcı 14 Ton
Pompa taşıyıcı yapı 27 Ton
Radiation heater yapısı 12 Ton
Reject silo binası 176 Ton
Thermal oil taşıyıcı 33 Ton
Türbin atık ısı kazanı taşıyıcı ve kaplama binası 95 Ton
Sabit vinç taşıyıcı yapı Betonarme yapı, sabit vinç kaidesi
Temel+Kazık projeleri Tüm enerji santrali temeli ve kazık projeleri