Yılı: 2013 | Yeri: SAMSUN 

Özellikler:Depo ve Mamül ambar binaları, üretim platformları olarak Samsun'da yapılandırılan çelik ve betonarme projenin aks aralıkları 24m.x10,5m. yanyana 11 holden oluşmaktadır. Endüstriyel bina yüksekliği yaklaşık 50 m.dir. Tasarlanan kısımlar: Yonga-Talaş silo yapısı, Depo ve yeni mamul ambarı + temel, Depo: 4525m2 / Ambar: 3115m2, Flaker binası, Üzerinde 2x180ton'luk silo bulunan Flaker yapısı ve temeli. 75ton çelik, Bark yapısı, Yakıt (kabuk) ambarı ve çatısı, 8ton çelik, Chipper yapısı, Chipper makinası temeli ve çelik çatısı. 39ton çelik, Misafirhane binası, 2 katlı villa, Araç bakım atölyesi, 15 ton çelik.